بیمه البرز در راستای تکریم ارباب رجوع و ایجاد تسهیل درخدمت سانی ، امکان صدور معرفی نامه الکترونیکی از طریق ین درگاه و به صورت یکپارجه باسامانه جامع بیمه ای نموده است .

صدور معرفی نامه درمان

طبق این برنامه به تدریج کد کاربران و رمز عبور برای کلیه مراجع درمانی طرف قرارداد تعریف و پس از تنظیمات امنیتی و دیگر ملاحظات به صورت تدریجی ابلاغ خواهد شد
فعلا این بخش تنها برای استفاده پرسنل بیمارستان با کاربری های ارائه شده به ایشان می باشد و برای کاربران عادی قابل استفاده نمی باشد