بيمه عمر و سرمايه‌گذاري بيمه البرز چيست؟
وسيله‌اي است براي آرامش خيال امروز و تامين فرداي شما با خريد اين بيمه‌نامه، علاوه بر پوشش‌هاي بيمه‌اي نظير: فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي، معافيت از پرداخت حق بيمه و بيماري‌هاي خاص در طول مدت قرارداد، امكان سرمايه‌گذاري مطمئن و سودآوري را در ازاي پس‌اندازهاي كوچك جهت تامين آينده به دست خواهيد آورد. اين بيمه نامه‌ طرحي است اميدوارانه، چرا كه ارمغان داشتن آن دست يافتن به ثبات مالي و آرامش خاطر در زندگي شما و خانواده‌تان خواهد بود.

استعلام نرخ بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری

مزاياي اين بيمه‌نامه عبارت است از:
۱- تامين آسايش فكري و مالي بيمه‌شدگان در شرايط متفاوت زندگي
۲- ايجاد سرمايه كلان در پايان قرارداد و يا دريافت مستمري براي همه افراد جامعه با سنين متفاوت
۳- حمايت از افراد خانواده در شرايط ناشي از فوت و ازكارافتادگي و نقص عضو بيمه شده
۴- پرداخت كمك هزينه درماني بابت بيماري‌هاي خاص شامل :
سكته‌هاي قلبي و مغزي، جراحي عروق كرونر قلب، انواع سرطان و پيوند اعضاي اصلي بدن بيمه شده
۵- عدم نياز به مراجعه حضوري براي پرداخت حق بيمه‌ها و دريافت مستمري
۶- برداشت از اندوخته تا ميزان ۹۰% بازخريد از پايان سال اول بيمه‌نامه