كليه آحاد جامعه اعم از بازاريان ، كسبه ، زنان خانه دار ، كارمندان دولتي و يا خصوصي ، دانشجويان و ... مي توانند از مزاياي اين نوع بيمه نامه ها در هر زمان و در هر مرحله از زندگي خصوصا در زمان بازنشستگي استفاده نمايند . مستمري ها بر دو نوع مي باشند :
الف – مستمري تمام عمر در اين حالت اقساط مستمري تا زمانيكه بيمه شده در قيد حيات باشد و حداكثر تا سن ۱۰۶ سالگي پرداخت مي گردد .

ب- مستمري موقت در اين نوع بيمه نامه ها اقساط مستمري به مدت محدود كه شما خود مدت آن را تعيين مي نماييد ، پرداخت مي گردد.
شما قادر هستيد هر ميزان حق بيمه و يا هر مبلغ مستمري ماهانه كه مايل باشيد به دلخواه خود انتخاب نماييد.
در صورتيكه حق بيمه را به صورت يكجا پرداخت نماييد بلافاصله پس از باز كردن حساب ، اقساط مستمري خود را مي توانيد به صورت ماهانه ، دو ماهه ، سه ماهه و ... يا سالانه دريافت نماييد و يا شما مي توانيد حق بيمه را به صورت ماهانه پرداخت نموده و از مزاياي دريافت مستمري تا پايان ۱۰۶ سالگي استفاده نماييد.
در اين نوع بيمه نامه ها شما ميتوانيد از محل ذخيره هاي خود به دفعات تا ميزان ۹۰ درصد اندوخته ها بدون نياز به ضامن وام دريافت نماييد.
در صورت تمايل اقساط مستمري به خود شما و يا يكي از اعضاي خانواده و يا هر شخص ديگري كه انتخاب نماييد پرداخت مي گردد.
اگر در طول مدت پرداخت حق بيمه از خريد بيمه نامه خود منصرف گرديد كليه حق بيمه هاي پرداختي عينا مسترد خواهد شد.
در صورت فوت ، كليه اندوخته هاي ايجاد شده به همراه سودهاي متعلقه به استفاده كنندگاني كه شما تعيين نموده ايد پرداخت مي گردد. .