ما همه مي دانيم كه بيشترين نگراني هر خانواده از دست دادن سرپرست آن مي باشد . شركت بيمه البرز با ارائه اين نوع بيمه نامه آرامش خاطر براي شما و آينده اي مطمئن را براي خانواده شما فراهم مي آورد.
مزاياي اين نوع بيمه نامه :

ارائه پوشش بيمه فوت به هر علت و فوت ناشي از حادثه با پرداخت اولين قسط حق بيمه
امكان معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي كلي
شما مي توانيد هر مبلغ سرمايه و يا هر ميزان حق بيمه را با توجه به امكانات مالي خود انتخاب كنيد
امكان افزايش يا كاهش در ميزان حق بيمه و يا سرمايه فوت در ابتداي هر سال بيمه اي
پرداخت وام به دفعات تا ۹۰ درصد ميزان اندوخته هاي شما بدون نياز به ضامن
استفاده از مزايا و معافيت هاي مالياتي