سامانه خدمات اينترنتي بيمه البرز به منظور ارائه سرويس هاي اينترنتي براي مشتريان راه اندازي شده است. در حال حاضر استعلام نرخ بیمه نامه های بدنه ، شخص ثالث ، مسافران خارج از کشور ، فوت تمام عمر ، مستمری و عمر و سرمایه گذاری و استعلام خسارت پرداخت شده در رشته های بدنه ، شخص ثالث و درمان و همین طور صدور معرفی نامه درمان و پرداخت اقساط بیمه و وام عمر و تشکیل سرمایه را شامل می شود